Salus Pro Domo - centrum medyczne

Zaburzenia rozwojowe i psychiczne u dzieci pojawiają się coraz częściej - wymagają specjalistycznej diagnostyki i wczesnego leczenia, dzięki czemu mały pacjent może powrócić do pełnej sprawności. Warto zapoznać się z ofertą https://salusprodomo.pl/offers/diagnoza-i-leczenie-zaburzen-rozwojowych/leczenie-adhd-u-dzieci/ - jest to centrum medyczne specjalizujące się w leczeniu zaburzeń rozwojowych, depresji oraz uzależnień. Do grona pacjentów należą również dzieci i młodzież, którzy mogą liczyć na wsparcie terapeutów, psychologów oraz lekarzy różnych specjalizacji. Warto zapisać dziecko na pierwszą, całkowicie darmową konsultację.

Adres: Nowogrodzka 44 lok. 12
00-695 Warszawa

Telefon: 22 608 05 53

Salus Pro Domo - centrum medyczne

Poznaj podobne przedsiębiorstwa