POZNAJ PLAN

DLA SWOJEGO DZIECKA

Program zajęć

Tutaj znajdziecie skrócony program zajęć wraz z informacjami co do czasu trwania i materiały. Komplet materiałów do pobrania poniżej.

Pobierz

Lekcja 1

Instrukcje, błędy i algorytmy (czas trwania lekcji: 30 minut)

Potrzebne materiały: karteczki z etapami, karteczki z czynnościami.

3 ćwiczenia

 • Instrukcje  (czas trwania: 10 minut)
 • Algorytm dnia (czas trwania: 15 minut)
 • Znajdowanie błędów w instrukcjach (czas trwania: 5 minut)

Pobierz materiały pomocnicze

ScenariuszMateriały do druku

Lekcja 2

Wykrywanie na podstawie informacji, logiczne myślenie (czas trwania lekcji: 40 minut)

Potrzebne materiały: plik „postacie”, zabawki

3 ćwiczenia

 • Wykrywanie na podstawie informacji (czas trwania: 10 minut)
 • Wykrywanie na podstawie informacji 2 (czas trwania: 15 minut)
 • Wykrywanie na podstawie informacji 3 (czas trwania: 15 minut)

Pobierz materiały pomocnicze

ScenariuszMateriały do druku

Lekcja 3

Warunki i pętle (czas trwania lekcji: 35 minut)

Potrzebne materiały: kolorowe karteczki z napisami „Klaszcz”, „Tupnij”, „Podskocz”, „Obróć się”

3 ćwiczenia

 • Warunki (czas trwania: 10 minut)
 • Warunki 2 (czas trwania: 10 minut)
 • Pętle (czas trwania: 15 minut)

Pobierz materiały pomocnicze

ScenariuszMateriały do druku

Lekcja 4

Struktury danych, typy logiczne i abstrakcje (czas trwania lekcji: 45 minut)

Potrzebne materiały: zabawki

4 ćwiczenia

 • Struktury danych (czas trwania: 10 minut)
 • Typy logiczne (czas trwania: 10 minut)
 • Typy logiczne 2 (czas trwania: 15 minut)
 • Abstrakcje (czas trwania: 10 minut)

Pobierz materiały pomocnicze

ScenariuszMateriały do druku

Lekcja 5

Komputery i człowiek (czas trwania lekcji: 55 minut)

Potrzebne materiały: kleje, nożyczki dla każdego dziecka, kredki, plik „Komputer”, plik „Klawiatura”, kolorowe karteczki

3 ćwiczenia

 • Twój własny komputer (czas trwania: 20 minut)
 • Ciągi (czas trwania: 20 minut)
 • Warunki czyli przyciski wydające polecenia (czas trwania: 15 minut)

Pobierz materiały pomocnicze

ScenariuszMateriały do druku

Nasz cel

Nauka kodowania dla dzieci ma za zadanie, wprowadzić je w świat języka programowania. Przyświeca nam idea motywowania i zachęcania do zdobywania wiedzy w zakresie nowych technologii

         

Nasz adres

Smyki Kodują

ul. Obrzeżna 12 lok. 55

02-691 Warszawa